Giới ThiệuQuy trình khám bệnh

reception-5121

Đặt hẹn và tiếp nhận bệnh

physician-5122

Khám và chuẩn đoán bệnh

doctor-5123

Điều trị

operator-5124

Kiểm soát điều trị


Giới thiệu
Viện Gút gồm hai đơn vị thành viên (Phòng khám đa khoa Viện Gút và Trung tâm Pháp Việt nghiên cứu bệnh gút và bệnh mạn tính), gần đây đã được một số nhà khoa học ở Pháp và châu Âu công nhận là nơi duy nhất tại Việt Nam và trên thế giới tổ chức mô hình điều trị và mô hình nghiên cứu chuyên sâu về bệnh gút và các bệnh lý liên quan.

Mô hình mới trong điều trị
taisao_banner

Các kết quả điều trị thành công nhờ mô hình

Tin tức

Các đơn vị hợp tác nghiên cứu