Giới thiệu

15/12/2017
15Dec

Giới thiệu chung

14/12/2017
14Dec

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Chiến lược

Tháo gỡ khó khăn, bế tắc trong điều trị cho bệnh nhân bị mắc các bệnh mạn tính ở giai đoạn nặng do vòng xoắn bệnh lý phức tạp của nhiều bệnh có liên quan với nhau, trả lại cho họ cuộc sống bình thường.
13/12/2017
13Dec

Trung tâm Pháp Việt – nghiên cứu bệnh Gút

12/12/2017
12Dec

Đường dây nóng