Bệnh gút
07/12/2017
Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
07/12/2017

Bệnh tiểu đường tuýp 2

Đối với bệnh tiểu đường, theo quy định của Bộ Y tế để xác định bệnh tiểu đường phải thử và hai ngày khác nhau, nếu đều cao

Đối với bệnh tiểu đường, theo quy định của Bộ Y tế để xác định bệnh tiểu đường phải thử và hai ngày khác nhau, nếu đều cao