Trung tâm Pháp Việt – nghiên cứu bệnh Gút
13/12/2017
Giới thiệu chung
15/12/2017

Tháo gỡ khó khăn, bế tắc trong điều trị cho bệnh nhân bị mắc các bệnh mạn tính ở giai đoạn nặng do vòng xoắn bệnh lý phức tạp của nhiều bệnh có liên quan với nhau, trả lại cho họ cuộc sống bình thường.

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Chiến lược

Tháo gỡ khó khăn, bế tắc trong điều trị cho bệnh nhân bị mắc các bệnh mạn tính ở giai đoạn nặng do vòng xoắn bệnh lý phức tạp của nhiều bệnh có liên quan với nhau, trả lại cho họ cuộc sống bình thường.
Tầm nhìn

Tháo gỡ khó khăn, bế tắc trong điều trị cho bệnh nhân bị mắc các bệnh mạn tính ở giai đoạn nặng do vòng xoắn bệnh lý phức tạp của nhiều bệnh có liên quan với nhau, trả lại cho họ cuộc sống bình thường.

Sứ mệnh

Xây dựng cho từng bệnh nhân kế hoạch điều trị toàn diện, kiểm soát toàn diện, xuyên suốt, nhằm đạt được mục tiêu điều trị cao nhất.

Giá trị cốt lõi
  1. Áp dụng tiến bộ của y học trong chẩn đoán và điều trị các bệnh mạn tính.
  2. Hợp tác quốc tế, nghiên cứu về vòng xoắn bệnh lý giữa các bệnh, hoàn thiện mô hình điều trị cho bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng.
  3. Áp dụng mô hình cá thể hóa trong điều trị (tình trạng bệnh của mỗi người khác nhau được áp dụng biện pháp điều trị khác nhau).
  4. Áp dụng quy trình phối hợp chặt chẽ giữa thầy thuốc và bệnh nhân thực hiện mục tiêu chữa khỏi bệnh, kể cả trong trường hợp đã bị biến chứng nặng.
  5. Hướng đến mục tiêu phục hồi các cơ quan đích đã bị tổn thương.