Do bệnh nhân bị biến chứng nặng đang gặp khó khăn, bế tắc

Chỉ có những ai là bệnh nhân gút, bệnh nhân suy thận, suy tim, tăng huyết áp, bệnh tiểu đường…đang bị biến chứng nặng mới thấu hiểu sự khó khăn, bế tắc, bi quan và tuyệt vọng vô cùng của chính họ

Hãy lắng nghe chia xẻ của người bệnh bạn sẽ đồng cảm với họ và thấy cần phải có  mô hình điều trị có kiểm soát biến chứng

Việc bệnh nhân đang phải tự mày mò điều trị là quá nguy hiểm

Do còn thiếu mô hình điều trị có kiếm soát biến chứng

Do bệnh nhân bị biến chứng nặng đang gặp khó khăn, bế tắc

Chỉ có những ai là bệnh nhân gút, bệnh nhân suy thận, suy tim, tăng huyết áp, bệnh tiểu đường…đang bị biến chứng nặng mới thấu hiểu sự khó khăn, bế tắc, bi quan và tuyệt vọng vô cùng của chính họ Hãy lắng nghe chia xẻ của người bệnh bạn sẽ đồng cảm với họ và thấy cần phải có  mô hình điều trị có kiểm soát biến chứng

//]]>