Thắc mắc về bệnh gút
07/12/2017
Tuyển dụng Nhân Viên Điều Dưỡng
07/12/2017

Thông báo nghỉ lễ

THÔNG BÁO V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch) và Lễ 30/04 & 01/05   Căn cứ quy định của Bộ luật lao động về các ngày nghỉ Lễ trong năm; Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của công ty.    Viện Gút thông […]

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch) và Lễ 30/04 & 01/05

 

Căn cứ quy định của Bộ luật lao động về các ngày nghỉ Lễ trong năm;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của công ty.

 

 Viện Gút thông báo về thời gian và kế hoạch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/04 & 01/05 năm 2018, như sau:

  1. Thời gian nghỉ Lễ:
  • Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày – vào thứ 4 ngày 25/4/2018 (10/3/2018 AL). Thứ 5 ngày 26/4/2018 Phòng khám hoạt động lại bình thường.
  • Lễ 30/04 & 01/05: 02 ngày – từ thứ 2 ngày 30/4/2018 đến hết thứ 3 ngày 01/05/2018. Thứ tư, ngày 02/05/2018 Phòng khám hoạt động lại bình thường.
//]]>