Hướng dẫn xe buýt
06/12/2017
Lịch khám bệnh
06/12/2017

Quyền và nghĩa vụ của người bệnh

QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH Quyền được tôn trọng Được tôn trọng, được chăm sóc chu đáo, đối xử đúng mực, không phân biệt địa vị xã hội, tình trạng thể chất và tinh thần. Quyền được thông tin Được giải thích về tình trạng sức khỏe, các lựa chọn điều […]

QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH

Quyền được tôn trọng

 • Được tôn trọng, được chăm sóc chu đáo, đối xử đúng mực, không phân biệt địa vị xã hội, tình trạng thể chất và tinh thần.

Quyền được thông tin

 • Được giải thích về tình trạng sức khỏe, các lựa chọn điều trị và kết quả sau điều trị.
 • Được thông báo về các khoản phí ước tính trước khi thực hiện các khảo sát chẩn đoán, điều trị.
 • Được biết danh tính của bác sĩ điều trị cũng như tên của nhân viên chăm sóc.

Quyền tham gia quyết định điều trị

 • Quyết định thành viên nào trong gia đình sẽ tham gia/không tham gia thảo luận về việc điều trị cho bạn.
 • Quyền chấp thuận hoặc rút lại chấp thuận điều trị.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BỆNH

Cung cấp thông tin

 • Cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về tình trạng sức khỏe hiện tại, bệnh sử, các lần điều trị đã thực hiện, các loại thuốc đã sử dụng, dị ứng và các chi tiết liên quan khác.
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
 • Thông báo cho chúng tôi diễn biến về sức khỏe, tình trạng bệnh.

Tuân thủ quá trình điều trị

 • Tuân thủ kế hoạch điều trị đã được chỉ định và thỏa thuận, và làm theo các hướng dẫn điều trị.
 • Hãy hỏi bác sĩ ngay nếu bạn không hiểu các chẩn đoán, kế hoạch điều trị hay việc chăm sóc sức khỏe.
 • Hãy thông báo với bác sĩ nếu bạn gặp phải bất kỳ trở ngại nào khi thực hiện kế hoạch điều trị.
 • Chịu trách nhiệm về hậu quả của việc bạn không thực hiện theo hướng dẫn điều trị hoặc làm trái với lời khuyên của bác sĩ.

Tuân thủ các qui định

 • Tuân thủ quy định của Phòng khám dành cho bệnh nhân và người thân.
 • Tôn trọng và cư xử lịch sự với bác sĩ, nhân viên Phòng khám, các bệnh nhân khác.
 • Đến Phòng khám đúng lịch đã hẹn hoặc thông báo trước khi muốn hủy hẹn.
//]]>